WYSTAWY INDYWIDUALNE:

Rysunek klub Mpik – Częstochowa.
Malarstwo Galeria „Wieża Ciśnień” – Kalisz
Mój Kalisz BWA - Kalisz 2005'
Rysunek, Bank PKO, ul. Górnośląska 80 - Kalisz

 

UDZIAŁ W WYSTAWACH ZBIOROWYCH:

„Festiwal Sztuki Otwartej” – Częstochowa.
Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne (nagroda za malarstwo i rzeźbę) – Żerków.
Ogólnopolski Konkurs na rysunek im. Andriollego (wyróżnienie honorowe) – Lublin.
Wystawa Młodej Plastyki „Arsenał” – Warszawa.
Wystawa Malarstwa „Creteil” – Francja.
Ogólnopolskie Prezentacje Obraz i Ruch – Muzeum Kinematografii – Łódź.
Salon Plastyki „Egeria” – Ostrów Wielkopolski.
Wystawy Poplenerowe – 1997' 1998' 1999' 2000' 2004' – Kalisz BWA.
Kobyla Góra, Kalisz
Łęknica - 2002' 2003' 2004'
Wystawa Malarstwa Realistycznego - Głowno 2011/2012

Lewandowski